top of page
P5150348.JPG

DE BOSREGELS

De Bosregels: Welkom

BOSREGELS BELVENDS BURGERBOS:           AKTIEF GREUN BELVEND

1. Boomcertificaten kunnen uitsluitend via de Stichting Aktief Greun Belvend worden aangekocht. Een

    boomcertificaat geeft recht op het kiezen van een soort boom uit de bomenlijst van Stichting Aktief

    Greun Belvend.

2. Naast de aanschaf van het boomcertificaat (de feitelijke aanschaf van de boom) is de deelnemer

     verplicht een lidmaatschap aan te gaan met de Stichting Aktief Greun Belvend. Je wordt

     hiermee bosvriend. De kosten voor een particuliere bosvriend bedragen €15,00 per jaar.

 

3. Stichting Aktief Greun Belvend verplicht zich gedurende de eerste twee jaren na de plantdatum tot het

    eenmalig gratis herplanten van bomen die niet aanslaan. Schade aan bomen als gevolg van brand,

    storm of vandalisme is daarbij uitgesloten. 

 

4. Voor een bosvriend wordt de zorg en het basisonderhoud gratis verzorgd. Je boom wordt in

     topconditie gehouden en verzorgd. Bij het planten zal er een onkruidvrije boomspiegel met schors

     worden aangelegd en de bomen zullen op de juiste tijd gesnoeid worden. Voor het regelmatig water

     geven en het onkruidvrij houden van de boomspiegel zal de bosvriend zelf zorgen.

 

5. De boom is en blijft eigendom van Stichting Aktief Greun Belvend. Op een aangeplante boom kan geen

     eigendomsrecht worden ontleend.  Indien de jaarlijkse onderhoudsbijdrage niet meer wordt betaald,

     zal het bordje bij de boom worden verwijderd.

 

6. De boomsoort wordt in overleg met Stichting Aktief Greun Belvend gekozen. Alleen de boomsoorten

     vermeld op de bomenlijst mogen worden geplant. De plaats van de te planten boom wordt door

     Stichting Aktief Greun Belvend bepaald.

 

7. Indien gewenst kunt u kiezen voor een tekstbordje. Deze wordt door Stichting Aktief Greun Belvend

    geplaatst. De tekstbordjes zijn circa 10 x 15 cm groot. Informatie over het bestellen van tekstbordjes

    kunt u vinden onder het hoofdstuk Het Belvends Burgerbos -Tekstbordjes.

De koper van het boomcertificaat is verantwoordelijk voor de tekst op het tekstbordje. Te denken valt aan een citaat, spreuk of dichtregel, of de reden van het planten. Verder is de certificaathouder vrij om zelf daarin de keuzes te maken. Stichting Aktief Greun Belvend van het Belvends Burgerbos vertrouwt erop dat de certificaathouder rekening houdt met:

  • De omgeving en het karakter van het bos. Illegaal en/of aanstootgevende aangebrachte tekstborden worden niet geaccepteerd. Het Belvends Burgerbos is en blijft een bos.

  • Het ophangen van decoraties aan de boom. Versierselen die bij het planten van de boom hieraan bevestigd worden, dienen uiterlijk na 3 weken verwijderd te worden. Vrijwilligers van de stichting kunnen eventueel hulp bieden bij het verwijderen van de versierselen. De stichting heeft het recht ongewenste versierselen, die niet tijdig worden verwijderd, zelf weg te halen.

 

8. Het plaatsen van brandbare artikelen als kaarsjes of waxinelichtjes evenals andere voorwerpen

    die brandgevaar opleveren voor het bos of de omgeving zijn ten strengste verboden.

 

9. Het betreden van het terrein van het burgerbos geschiedt geheel op eigen risico. Stichting Aktief

     Greun Belvend is m.b.t. het Burgerbos niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

10. Op onze eigen website en facebookpagina Aktief Greun Belvend worden ontwikkelingen, nieuws of

       andere informatie gepubliceerd.

11. De privacyverklaring is hier te vinden.

12. In het Belvends Burgerbos zijn geen honden toegestaan.

 

13. Na zonsondergang is de toegang tot het Burgerbos verboden.

 

14. Situaties en/of gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur met inachtneming

       van de plaatselijk geldende voorschriften c.q. de statuten van de Stichting Burgerbos.

15. De vruchten die van de eigen boom komen, kunnen ook geplukt worden door anderen.

bottom of page