top of page
211986648_352967563068619_3226816225674663989_n.jpg

ONZE VLINDERLIJST

Vlinders gespot in de vlinderhaof van Belfeld!

Onze vlinderlijst: Welkom
P9040184.JPG

ATALANTA

Vanessa atalanta

Deze vlindersoort is vrijwel overal te vinden - zelfs tot meer dan 2000 meter boven de Alpen - en is in Nederland te vinden in de maanden mei tot oktober.

Als voornaamste voedselbron eten Atalanta's graag nectar, maar deze vlinders zijn ook niet vies van rottend fruit. Ook van de sappen van een boom wordt nog wel eens gesnoept.

BOOMBLAUWTJE

Celastrina argiolus

Het Boomblauwtje is een algemene soort, die te vinden is tot bijna 2000 meter boven het zeeniveau. De vrouwelijke vlinders van deze soort leggen hun eitjes graag hoog in allerlei soorten struiken, zoals de klimop en de vlinderstruik. In de maand augustus wordt deze vlinder het vaakst gespot.

P7160275.JPG
P9050487.JPG

BRUIN BLAUWTJE

Aricia agestis

Het Bruine blauwtje is een bekende verschijning in het midden en zuiden van Europa. De vliegtijd is van de maanden mei tot en met oktober. Door de opwarming van het klimaat wordt de vlinder tegenwoordig ook steeds meer noordelijk, in koudere omgevingen, gespot.

CITROENVLINDER

Gonepteryx rhamni

Veelvoorkomend te vinden in Noord-Afrika, Europa en delen van Azië; in Belfeld te spotten tussen juli en oktober en van februari tot mei. Deze vlinder overwintert graag in holle bomen of lage struiken en eet graag de rupsen die te vinden zijn op de plantsoort Sporkehout. Deze plant is ook aangeplant in de Vlinderhaof, waardoor de vlinder daar veel gespot wordt.

P7170679.JPG
P7180058.JPG

DAGPAUWOOG

Aglais io

Een van de bekendste vlinders in Europa, die in Nederland vaak te vinden is. De dagpauwoog ontbreekt enkel in het uiterste noorden en zuiden van de wereld en overwintert in huis. De waardplant van deze vlindersoort zijn de grote en de kleine brandnetel.

GROOT DIKKOPJE

Ochlodes sylvanus

Het grote Dikkopje is in Nederland te vinden in de maanden juli tot en met augustus. Deze algemene dagvlinder is wat schaars te vinden in Limburg en wordt vaker gespot in het duinlandschap en vochtige graslanden.

P6280190.JPG
P7220194.JPG

DISTELVLINDER

Vanessa cardui

Een trekvlinder die overal ter wereld voorkomt, behalve Antarctica en Zuid-Amerika. In Belfeld te spotten van mei tot en met oktober. Vaak te vinden op vlinderstruiken, aangezien deze vlinder graag nectar drinkt.

HAGEHELD

Lasiocampa quercus

Deze nachtvlinder houdt zich graag op in open gebieden, zoals de duinen of zand- en heidegronden. Te vinden in noordelijk Afrika en Europa, in de maanden van mei tot en met september. De rups waar de Hageheld uit ontstaat, heeft lange brandharen die na aanraking voor huidirritatie kunnen zorgen.

Ontwerp zonder titel (2).png
P8130455.JPG

HOOIBEESTJE

Coenonympha pamphilus

Het Hooibeestje is een algemene vlindersoort die in Europa en het noordelijke gedeelte van Azië en Afrika  voorkomt. De vlinder is graag in een landschap met een lage vegetatie; deze slechte vlieger komt vaak maar net boven het maaiveld uit. De vliegtijd is van februari tot en met oktober. 

KEIZERSMANTEL

Argynnis paphia

Vanwege zijn grootte heeft deze vlindersoort veel nectar nodig, die deze voornamelijk haalt uit de planten distel en wilde Marjolein. De Keizersmantel is een algemene soort en komt vrijwel overal in Europa voor. De kleurige vlinder is te zien in de maanden mei tot en met september.

P7220233.JPG
P8170321.JPG

KOLIBRIEVLINDER

Macroglossum stellatarum

Deze bekende trekvlinder komt voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika. De Kolibrievlinder kan in Nederland vrijwel het gehele jaar worden waargenomen (zowel overdag als 's nachts) maar vliegt vooral in de maanden augustus en september. De soort is gemarkeerd als 'vrij algemeen' en wordt nog aangetroffen 3000 meter boven het zeeniveau.

KONINGINNENPAGE

Papilio machaon

Deze schaarse, zwervende vlindersoort komt voort in Azië, Noord-Amerika en Europa. De bedreigde vlinder wordt tegenwoordig als 'veilig' beschouwd, maar is geen algemene soort in Nederland of België.

De vliegtijd in België en Nederland is van maart tot en met oktober; de groene rupsen van de Koninginnepage zijn goed gecamoufleerd in het struikgewas.

P7310121.JPG
P7210035.JPG

GROOT KOOLWITJE

Pieris brassicae

Deze vlindersoort is tot wel 2600 meter boven het zeeniveau te vinden en komt dus ook in berggebieden voor.

De vliegtijd van maart tot en met oktober. Pas bij een temperatuur van onder de 15 graden wordt het voor het grote koolwitje te koud. Eitjes van de vlinder zijn te vinden aan de onderkant van de bladeren van boeren- en spruitkool.

KLEINE PARELMOERVLINDER

Issoria lathonia

Deze vlindersoort wordt op de rode lijst van Nederland als 'kwetsbaar' gecategoriseerd. Binnen Europa komt de soort in het midden en zuiden van het continent voor.

De vlinder bevindt zich van april tot en met oktober het liefst in de buurt van allerlei viooltjesplanten, met name het duin- en driekleurig viooltje.

P8120429.JPG
P8130064.JPG

SPAANSE VLAG

Euplagia quadripunctaria

Deze dagactieve nachtvlinder is een zeldzame verschijning in Nederland, die enkel voorkomt in het zuiden.
Het is dan ook geen verrassing dat deze vlinder op Europees niveau beschermd is. Elders in de wereld komt de Spaanse Vlag nog voor in Midden-Europa tot West-Azië.
Fortuinlijke natuurliefhebbers kunnen deze bijzondere vlinder spotten in juli en augustus, en hebben de meeste kans bij de plant Koninginnenkruid. Door de camouflerende tekeningen op de vleugels, is de vlinder bij deze plant goed verborgen.

KLEINE VUURVLINDER

Lycaena phlaeas

Dit vurige vlindertje is een algemene soort; zelfs boven de poolcirkel kan deze nog gespot worden. Het liefst vliegt deze vlinder in een open gebied, zoals een grasland of duingebied. De vlinder is in ons land van maart tot en met oktober, maar wordt het vaakst gezien in de maanden september en augustus.

P9120052.JPG
Onze vlinderlijst: Programma's
bottom of page