top of page
6947491a-3b27-4f26-8d60-6df15837e697.jpg

PRIVACYVERKLARING

Privacy: Welkom

ONZE PRIVACYVERKLARING

Aktief Greun Belvend is een rechtspersoon en wel een stichting. De stichting is statutair gevestigd in Belfeld, gemeente Venlo en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85607479. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die stichting Aktief Greun Belvend verwerkt van haar bestuursleden, vrijwilligers en aangesloten boomadoptanten (hierna: “adoptant”). 

Indien u adoptant of vrijwilliger wordt van het Burgerbos of de Vlinderhaof, of om een andere reden persoonsgegevens aan de stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Welke gegevens verwerkt de stichting en voor welk doel:
In het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Van vrijwilligers en bestuursleden
  voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s).

 • Van de adoptanten
  voorletters en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s), bankrekeningnummer, boomkeuze, (eventueel) de tekst van een tekstbordje en een korte toelichting waarom een boom wordt geplant in het Burgerbos.  
   

2. Bewerkers:
De verwerking van deze gegevens vindt uitsluitend plaats door leden van het bestuur. De stichting verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het Burgerbos en de Vlinderhaof;

 • Het bankrekeningnummer van adoptanten wordt uitsluitend gebruikt om betalingen af te wikkelen.
   

3. Bewaartermijnen
De stichting verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je betrokkenheid tot maximaal een jaar na afloop daarvan. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers.

 • Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de stichting passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 • Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de stichting geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. 
   

5. De rechten van betrokkenen:

 • De betrokkenen hebben het recht van inzage, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens.

 • De betrokkenen hebben het recht de gegeven toestemming van verwerking in te trekken of aan te passen.

 • Deze rechten staan vermeld in deze privacyverklaring welke te allen tijden toegankelijk is via de website www.aktiefgreunbelvend.nl dan wel op verzoek door de secretaris schriftelijk wordt verstrekt.

 • Bij het aangaan van betrokkenheid door bestuurslid, vrijwilliger of boomadoptant te worden, wordt men gewezen op het recht van inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens als ook tot intrekking of aanpassing van de gegeven toestemming.

 • Bij het alsnog vragen van toestemming worden de leden op het recht van inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens als ook tot intrekking of aanpassing van de gegeven toestemming, gewezen.

 

Deze verklaring is vastgesteld door het bestuur van Aktief Greun Belvend in haar bestuursvergadering d.d. 09-06-2022 bekend gemaakt aan haar bestuursleden, vrijwilligers en adoptanten en gepubliceerd op de website. De privacyverklaring maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement van het Burgerbos en de Vlinderhaof.

bottom of page